LID WORDEN

  • Jaarlijkse contributie bedraagt 50 euro
  • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december
  • Duur lidmaatschap minimaal 1 jaar
  • Lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd
  • Beëindiging lidmaatschap schriftelijk uiterlijk 30 november van ieder kalenderjaar
  • Restitutie van contributie bij voortijdige beëindiging lidmaatschap zal niet worden verleend
  • Lidmaatschap geeft recht tot deelname Sauna-Event. (geen inschrijfkosten)
  • Contributie-inkomsten zullen volledig gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten en het jaarlijkse Event
  • De hoogte van de jaarlijke contributie wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering
Niet werkzaam in een sauna? Laat dan leeg.