background image

                        

Voor, na en tijdens de Sessie

Punten Verdeling

Criteria

0

1

2

3

4

Punten

Introductie:

 

De SM heeft duidelijk uitgelegd hoe de ses-

sie zal verlopen, en een heldere toelichting 

gegeven op het thema.

Geen toelichting of ge-

heel onverstaanbaar.

Onsamenhangend en/of 

gedeeltelijk onverstaan-

baar

Basistoelichting.

Goed verstaanbare 

duidelijke toelichting.

Goed verstaanbaar. 

Duidelijk en levendig.

Interactie met Gasten:  

De saunameester had voldoende contact 

met, en aandacht voor, zijn gasten.

Maakt geen contact met 

gasten.

Op één plek, afwachtend 

op contact..

Op één plek. Spreekt 

gasten. Beantwoordt 

vragen.

Loopt rond, beantwoordt 

vragen en spreekt 

gasten aan.

Heel goed contact. Na-

tuurlijke interactie. Zorgt 

voor goede sfeer.

Wappers:  

Basis wappers uitgevoerd met een handdoek

(helikopter, bovenklap, onderklap en zijslag)

Maximaal één basis-

wapper.

Maximaal twee basis-

wappers.

Maximaal drie basis-

wappers.

Alle vier de basiswap-

pers.

Vier basiswappers, 

variërend in kracht, hoog 

en laag.

Wappers: 

De basiswappers waren effectief. Extra 

 

varianten droegen bij aan de effectiviteit.

Niet effectief en nauwe

-

lijks luchtverplaatsing.

Niet alle basiswappers 

effectief.

Alle wappers effectief en 

goed voelbaar..

Alle wappers effectief. 

Goede luchtverplaatsing 

op het juiste moment.

Zeer effectieve wappers. 

Kracht en soort wapper 

passend bij het thema.

Wappers:  

Varianten (niet basiswappers)

Geen

Eén variant technisch 

goed uitgevoerd.

Twee varianten tech-

nisch goed uitgevoerd.

Twee of meer varianten, 

passend, mooi, maar 

niet overal effectief.

Twee of meer varianten. 

Effectief, passend, mooi 

en bijdragend aan het 

thema.

.

Warmte:

  

De warmte opbouw.

Te snel, of te langzaam.  

Weinig of teveel warmte.

Basis opbouw die aan 

het einde goed uit 

kwam..

Goede warmte opbouw..

Uitstekende warmte 

opbouw.

Uitstekende warmte op-

bouw met gecontroleerde 

pieken in het thema.

Warmte:

  

De warmte verdeling. 

N.v.t.

Warmte niet goed 

verdeeld.

Warmte matig verdeeld.

Warmte goed verdeeld.

Warmte goed verdeeld 

en passend bij het thema. 

Kippenvel of juist mild.

Geur:

 

De saunameester heeft de geuren goed 

gedoseerd.

De geuren waren niet of 

nauwelijks waarneem-

baar of overgedoseerd.

De geuren waren goed 

gedoseerd en goed 

waarneembaar.

Alle geuren tijdens de 

gehele sessie goed 

waarneembaar.

Timing en Samenhang Sessie:

  

Er was een goede timing en samenhang in 

(de opbouw van) muziek, wappers, geur en 

warmte.

Geen samenhang in 

warmte, muziek, geur en 

wappers.

Beperkte samenhang in 

warmte, muziek, geur en 

wappers. Wappers soms 

aritmisch.

Redelijke samenhang 

muziek, warmte, geur en 

wappers. Timing redelijk.

Voldoende samenhang 

muziek, warmte, geur en 

wappers.

Goede timing ritmische 

wappers.

Zeer goede samenhang in 

warmte, muziek, geur en 

wappers.

Perfecte timing van de 

warmte opbouw. 

Wappers zuiver in het 

ritme van de muziek.

Sfeer

Het gedrag en de houding van de sauna-

meester droeg in belangrijke mate bij aan de 

sfeer voor, tijdens, en na de sessie.

Gedrag en houding sluit 

niet aan bij de sessie.

Gasten onrustig.

Probeert wel sfeer te 

creëren maar slaagt hier 

niet goed in.

De sfeer is goed maar 

de saunameester komt 

wat onnatuurlijk over.

Natuurlijke houding en 

juiste begeleiding van de 

gasten. Goede sfeer

Saunameester neemt 

de gasten voor-, tijdens- 

en na de opgieting, op 

natuurlijke wijze mee in de 

beleving die bij het thema 

hoort.

Duo Sessie

:

Bij een duo sessie gelden er extra criteria.

SM’s waren niet op 

elkaar ingespeeld

SM’s waren enigszins op 

elkaar ingespeeld.

SM’s zijn goed op elkaar 

ingespeeld en vullen 

elkaar aan.

Zeer mooi rollenspel. 

Waar dit bedoeld was 

werd goed synchroon 

gewerkt.

Uitstekende samenwer-

king. Juiste timing voor 

de handelingen. Beide 

SM’s actief voor en na de 

opgieting.

Puntenverdeling

Rapport of onderdeel

Punten

Introductie/Interactie ( 0/8)
Wappers ( 0/12)
Warmte ( 0/8 )
Geur ( 0/2)
Timing / Sfeer ( 0/8)
Duo Sessie ( 0/4)

Totaal

© SMV rapport 1  02-2020

Juryrapport Sessie

 

Deelnemer(s) 

 

Datum

 

Locatie

 

Jurylid

 

Plek in cabine