Voor, na en tijdens de Sessie Punten Verdeling
Criteria
0 1 2 3 4
punten
Introductie:
De SM heeft duidelijk uitgelegd hoe de ses-
sie zal verlopen, en een heldere toelichting
gegeven op het thema.
Geen toelichting of ge-
heel onverstaanbaar.
Onsamenhangend en/of
gedeeltelijk onver-
staanbaar
Basistoelichting. Goed verstaanbare
duidelijke toelichting.
Goed verstaanbaar.
Duidelijk en levendig.
Interactie met Gasten:
De saunameester had voldoende contact
met, en aandacht voor, zijn gasten.
Maakt geen contact met
gasten.
Op één plek, afwachtend
op contact..
Op één plek. Spreekt
gasten. Beantwoordt
vragen.
Loopt rond, beantwoor-
dt vragen en spreekt
gasten aan.
Heel goed contact. Nat-
uurlijke interactie. Zorgt
voor goede sfeer.
Wappers:
Basis wappers zijn uitgevoerd.
(helikopter, bovenklap, onderklap en zijslag)
Maximaal één basiswap-
per.
Maximaal twee ba-
siswappers.
Maximaal drie basiswap-
pers.
Alle vier de basiswap-
pers.
Vier basiswappers,
variërend in kracht, hoog
en laag.
Wappers:
De basiswappers waren eectief. Extra
varianten droegen bij aan de eectiviteit.
Niet eectief en nauwe-
lijks luchtverplaatsing.
Niet alle basiswappers
eectief.
Alle wappers eectief en
goed voelbaar..
Alle wappers eectief.
Goede luchtverplaatsing
op het juiste moment.
Zeer eectieve wappers.
Kracht en soort wapper
passend bij het thema.
Wappers:
Varianten ( niet basiswappers)
Geen Eén variant technisch
goed uitgevoerd.
Twee varianten tech-
nisch goed uitgevoerd.
Twee of meer varianten,
passend, mooi, maar
niet overal eectief.
Twee of meer varianten.
Eectief, passend, mooi
en bijdragend aan het
thema.
.
Warmte:
De warmte opbouw.
Te snel, of te langzaam.
Weinig if teveel warmte.
Basis opbouw die aan
het einde goed uit
kwam..
Goede warmteopbouw.. UItstekende warmteop-
bouw.
Uitstekende warmteop-
bouw met gecontroleerde
pieken in het thema.
Warmte:
De warmte verdeling.
n.v.t. Warmte niet goed
verdeeld.
Warmte matig verdeeld. Warmte goed verdeeld. Warmte goed verdeeld
en passend bij het thema.
Kippevel of juist mild.
Geur:
De saunameester heeft de geuren goed
gedoseerd.
De geuren waren niet of
nauwelijks waarneem-
baar of overgedoseerd.
De geuren waren goed
gedoseerd en goed
waarneembaar.
Alle geuren tijdens de
gehele sessie goed
waarneembaar.
Timing en Samenhang Sessie:
Er was een goede timing en samenhang in
(de opbouw van) muziek, wappers, geur en
warmte.
Geen samenhang in
warmte, muziek, geur en
wappers.
Beperkte samenhang in
warmte, muziek, geur en
wappers. Wappers soms
aritmisch.
Redelijke samenhang
muziek, warmte, geur en
wappers. Timing redelijk.
Voldoende samenhang
muziek, warmte, geur en
wappers.
Goede timing ritmische
wappers.
Zeer goede samenhang in
warmte, muziek, geur en
wappers.
Perfecte timing van de
warmteopbouw.
Wappers zuiver in het
ritme van de muziek.
Sfeer:
Het gedrag en de houding van de sauna-
meester droeg in belangrijke mate bij aan de
sfeer voor, tijdens, en na de sessie.
Gedrag en houding sluit
niet aan bij de sessie.
Gasten onrustig.
Probeert wel sfeer te
creëren maar slaagt hier
niet goed in.
De sfeer is goed maar
de saunameester komt
wat onnatuurlijk over.
Natuurlijke houding en
juiste begeleiding van de
gasten. Goede sfeer
Saunameester neemt
de gasten voor-, tijdens-
en na de opgieting, op
natuurlijke wijze mee in de
beleving die bij het thema
hoort.
Duo Sessie:
Bij een duo sessie gelden er extra criteria.
SM’s waren niet op
elkaar ingespeeld
SM’s waren enigzins op
elkaar ingespeeld.
SM’s zijn goed op elkaar
ingespeeld en vullen
elkaar aan.
Zeer mooi rollenspel.
Waar dit bedoeld was
werd goed synchroon
gewerkt.
Uitstekende samen-
werking. Juiste timing voor
de handelingen. Beide
SM’s actief voor en na de
opgieting.
Puntenverdeling
Rapport of onderdeel Punten
Introductie/Interactie ( 0/8)
Wappers ( 0/12)
Warmte ( 0/8 )
Geur ( 0/2)
Timing / Sfeer ( 0/8)
Duo Sessie ( 0/4)
Totaal
© SMV rapport 1 02-2018
Juryrapport Sessie
Deelnemer(s)
Datum Locatie
Jurylid
Plek in cabine