background image

Juryrapport Randvoorwaarden

 (in te vullen door de jurycoach)

Professionaliteit 

(organisatie en veiligheid)

Punten Verdeling

Criteria

0

1

2

3

4

Punten

Voorbereiding:

  

De SM heeft gecontroleerd of er gasten zijn 

die onbekend zijn met de opgieting.

Geeft indien nodig uitleg, en advies waar 

plaats te nemen in de sauna. 

De SM heeft verteld dat men ten alle tijde de 

cabine mag verlaten, en dat gasten moeten 

aangeven als het niet goed gaat (dan loopt er 

iemand mee).

De saunameester heeft verzocht om i.v.m. 

de hygiëne volledig op de handdoek te gaan 

zitten?

SM heeft niet gecontro-

leerd of er gasten zijn 

die onbekend zijn met 

de opgieting of/en niet 

verteld dat de gasten de 

cabine mogen verlaten 

of/en niet verzocht om 

op de handdoek te gaan 

zitten.

SM heeft gecontroleerd 

of er gasten zijn die 

onbekend zijn met de 

opgieting. Eventuele 

uitleg miste één, of 

meer, punten van de 

veiligheid, effect, en plek 

van zitten.  

 

SM heeft aangegeven 

dat gasten de cabine 

mogen verlaten, en op 

de handdoek moeten 

zitten.

SM heeft gecontroleerd 

of er gasten zijn die 

onbekend zijn met de 

opgieting: uitleg gegeven 

over de veiligheid, effect, 

en plek van zitten. 

 

SM heeft aangegeven 

dat gasten de cabine 

mogen verlaten, en op 

de handdoek moeten 

zitten.

SM heeft gecontroleerd 

of er gasten zijn die 

onbekend zijn met de 

opgieting: uitgelegd over 

de veiligheid, effect, en 

plek van zitten. 

De SM heeft de nieuw-

komers, voor het naar 

binnen gaan, een plaats 

op de laagste bank 

aangeboden. 

SM heeft aangegeven 

dat gasten de cabine 

mogen verlaten, en op 

de handdoek moeten 

zitten.

Alles van 3 punten +

SM heeft er vriendelijk 

en aanmoedigend op 

toegezien dat mensen op 

hun handdoek zitten.

Veiligheid:

 

Nazorg en afkoelen.

De SM heeft niets ge-

zegd over afkoelen. 

Minpunten:

De SM heeft niet 

adequaat gereageerd op 

een eventuele calamiteit 

zoals duizeligheid

De SM heeft te summier 

iets over het afkoelen 

verteld (is bijvoorbeeld 

niet ingegaan op volg- 

orde van koelen). De SM 

reageert adequaat op 

eventuele calamiteiten 

zoals duizeligheid. De 

SM heeft niet kenbaar 

gemaakt beschikbaar te 

zijn voor vragen over het 

afkoelproces en was ook 

niet beschikbaar (be- 

vond zich bijvoorbeeld 

niet onder de gasten). 

De SM heeft niet 

rondgelopen om actief 

mensen te benaderen 

met de vraag of het goed 

met ze gaat.

De SM heeft na de 

sessie in het algemeen 

mensen herinnerd aan 

het belang van goed 

afkoelen na een opgiet 

sessie. De SM reageert 

adequaat op eventuele 

calamiteiten zoals dui-

zeligheid.  

De SM heeft kenbaar 

gemaakt beschikbaar te 

zijn voor vragen, maar 

was niet beschikbaar 

(bevond zich 

onvoldoende onder 

de gasten) of was wel 

beschikbaar maar heeft 

dit van te voren niet ken-

baar gemaakt. De SM 

heeft niet rondgelopen 

om actief mensen te 

benaderen met de vraag 

of het goed met ze gaat.

Niet van toepassing

De SM heeft na de sessie 

in het algemeen mensen 

herinnerd aan het belang 

van goed afkoelen na 

een opgiet sessie. De 

SM reageert adequaat 

op eventuele calamiteiten 

zoals duizeligheid. De SM 

heeft kenbaar gemaakt 

beschikbaar te zijn voor 

vragen, was beschikbaar 

(bevond zich voldoende 

onder de gasten). De SM 

heeft rondgelopen; proac-

tief mensen benaderd met 

de vraag of het goed met 

ze gaat.

Sessie:

  

De SM heeft toelichting gegeven over de

gebruikte geuren.

Nee 

of 

minpunten:

 De SM is 

vergeten te waarschu-

wen bij geuren die een 

effect kunnen hebben 

zoals menthol kristallen.

niet van toepassing

Ja, maar zonder onder-

bouwing

niet van toepassing

Ja, met onderbouwing hoe 

de geuren zich verhouden 

tot het thema of Nee, met 

duidelijke toelichting waar-

om niet, en een overzicht 

van gebruikte geuren 

buiten de cabine opgehan-

gen, en hier is door de SM 

op gewezen.

Sessie:

  

Werd er goed gebruik gemaakt van een

zweetdoek?

De zweetdoek werd niet 

gebruikt

De zweetdoek werd 

nauwelijks gebruikt. De 

frequentie van het 

gebruik van de zweet-

doek was niet hoog 

genoeg.

De zweetdoek werd 

frequent gebruikt, 

echter werden er soms 

delen van het lichaam 

vergeten.

De zweetdoek werd 

frequent gebruikt, alle 

bezwete delen zijn vol-

doende droog gehouden 

door de gehele opgieting 

heen.

3 punten +

Men nam in het moment 

van droog deppen ook de 

gelegenheid even rond 

te kijken, en eventueel 

te informeren (kan ook 

non-verbaal in een medita-

tieve opgieting), naar het 

welzijn van de gasten.

Veiligheid en zaken die op orde moeten zijn

De SM ontvangt minpunten per omschreven misstand

Veiligheid/hygiëne:

  

Aan alle veiligheidsvoorwaarden is voldaan.

De SM moest aangesproken worden door een jury lid, iemand van de organisatie, of iemand van de sauna om één van de volgende 

redenen:

• Elektrische verbindingen zonder randaarde.

• Glas, of dingen die kunnen breken in scherven, gebruikt in of buiten de cabine.

• Vuur (kaars of wierook).

• Mengen geuren in de cabine.

• Er zijn dingen gemonteerd zonder toestemming.

• De in-/uitgang was niet vrij van obstakels.

• Er werd op een andere manier niet aan de te verwachtten veiligheid voldaan, en dit kon worden onderbouwt door het jurylid.

• Het bovenlichaam van de saunameester was onvoldoende bedekt.

Sessie: 

De sessie startte uiterlijk 10 minuten 

nadat de Saunameester het woord nam. 

De sessie startte later dan 12,5 minuten na het starten van het praatje van de saunameester.

(De saunameester houdt rekening met de 5 minuten die het duurt om de gasten een plek in de cabine te laten innemen) 

Bij oorzaak buiten de invloed van de SM worden er geen minus punten toegekend. Dat geld ook bij te grote drukte van gasten bij het 

vinden van een plaats

Sessie:

 De sessie duurde tussen de 13 en 

16 minuten. 

De sessie duurde korter dan 13 minuten. 

De sessie duurde langer dan 16 minuten.

Bij oorzaak buiten de invloed van de SM worden er geen minus punten toegekend

Voorbereiding: 

De SM was op tijd klaar met 

de voorbereidingen.

De Saunameester was niet tijdig klaar om te starten.

Bij oorzaak buiten de invloed van de SM worden er geen minus punten toegekend

Huisregels: 

De SM heeft zich niet gehouden 

aan de huisregels van de sauna.

De Sauna heeft huisregels doorgegeven waaraan de saunameester zich niet heeft gehouden. Bijvoorbeeld het gebruik van opgietmiddelen 

anders dan voorgeschreven door de sauna.

Sessie Minus Punten:

 

De jury kan gezamenlijk kiezen om de vol-

gende minus punten toe te kennen indien dit 

van toepassing is.

Wappers:

 Indien er meerdere mensen zichtbaar 

geraakt worden, en er duidelijk ongemak bij gasten 

optreedt.

Warmte:

 Meerdere gas-

ten hebben de opgieting 

als verbrandend heet 

ervaren.

Geuren: 

De geuren waren zodanig gedoseerd dat ze 

proefbaar waren, of op de longen sloegen. Of Meerde-

re gasten hadden zichtbaar/aantoonbaar ongemak van 

dosering van de geuren.

© SMV rapport 2  02-2020

Nederlandse Saunameester Vereniging