Juryrapport Randvoorwaarden (in te vullen door de jurycoach)
Professionaliteit
(organisatie en veiligheid)
Punten Verdeling
Criteria 0 1 2 3 4
Punten
Voorbereiding:
De SM heeft gecontroleerd of er gasten zijn
die onbekend zijn met de opgieting.
Geeft indien nodig uitleg, en advies waar
plaats te nemen in de sauna.
De SM heeft verteld dat men ten alle tijde de
cabine mag verlaten, en dat gasten moeten
aangeven als het niet goed gaat (dan loopt er
iemand mee).
De saunameester heeft verzocht om i.v.m.
de hygiëne volledig op de handdoek te gaan
zitten?
SM heeft niet gecon-
troleerd of er gasten zijn
die onbekend zijn met
de opgieting.of/en niet
verteld dat de gasten de
cabine mogen verlaten.
of/en niet verzocht om
op de handdoek te gaan
zitten.
SM heeft gecontroleerd
of er gasten zijn die
onbekend zijn met de
opgieting. Eventuele
uitleg miste één, of
meer, punten van de
veiligheid, eect, en plek
van zitten.
SM heeft aangegeven
dat gasten de cabine
mogen verlaten, en op
de handdoek moeten
zitten.
SM heeft gecontroleerd
of er gasten zijn die
onbekend zijn met de
opgieting: uitleg gegeven
over de veiligheid, eect,
en plek van zitten.
SM heeft aangegeven
dat gasten de cabine
mogen verlaten, en op
de handdoek moeten
zitten.
SM heeft gecontroleerd
of er gasten zijn die
onbekend zijn met de
opgieting: uitgelegd over
de veiligheid, eect, en
plek van zitten.
De SM heeft de nieuw-
komers, voor het naar
binnen gaan, een plaats
op de laagste bank
aangeboden.
SM heeft aangegeven
dat gasten de cabine
mogen verlaten, en op
de handdoek moeten
zitten.
Alles van 3 punten +
SM heeft er vriendelijk
en aanmoedigend op
toegezien dat mensen op
hun handdoek zitten.
Veiligheid:
Nazorg en afkoelen.
De SM heeft niets ge-
zegd over afkoelen.
minpunten:
De SM heeft niet
adequaat gereageerd op
een eventuele calamiteit
zoals duizeligheid
De SM heeft te summier
iets over het afkoelen
verteld (is bijvoorbeeld
niet ingegaan op volg-
orde van koelen). De SM
reageert adequaat op
eventuele calamiteiten
zoals duizeligheid. De
SM heeft niet kenbaar
gemaakt beschikbaar te
zijn voor vragen over het
afkoelproces en was ook
niet beschikbaar (be-
vond zich bijvoorbeeld
niet onder de gasten).
De SM heeft niet
rondgelopen om actief
mensen te benaderen
met de vraag of het goed
met ze gaat.
De SM heeft na de
sessie in het algemeen
mensen herinnerd aan
het belang van goed
afkoelen na een opgiet
sessie. De SM reageert
adequaat op eventuele
calamiteiten zoals
duizeligheid.
De SM heeft kenbaar
gemaakt beschikbaar te
zijn voor vragen, maar
was niet beschikbaar
(bevond zich
onvoldoende onder
de gasten) of was wel
beschikbaar maar heeft
dit van te voren niet ken-
baar gemaakt. De SM
heeft niet rondgelopen
om actief mensen te
benaderen met de vraag
of het goed met ze gaat.
Niet van toepassing De SM heeft na de sessie
in het algemeen mensen
herinnerd aan het belang
van goed afkoelen na
een opgiet sessie. De
SM reageert adequaat
op eventuele calamiteiten
zoals duizeligheid. De SM
heeft kenbaar gemaakt
beschikbaar te zijn voor
vragen, was beschikbaar
(bevond zich voldoende
onder de gasten). De SM
heeft rondgelopen; proac-
tief mensen benaderd met
de vraag of het goed met
ze gaat.
Sessie:
De SM heeft toelichting gegeven over de
gebruikte geuren.
Nee
of
minpunten: De SM is
vergeten te waarschuw-
en bij geuren die een
eect kunnen hebben
zoals menthol kristallen.
niet van toepassing Ja, maar zonder onder-
bouwing
niet van toepassing Ja, met onderbouwing hoe
de geuren zich verhouden
tot het thema.of Nee, met
duidelijke toelichting waar-
om niet, en een overzicht
van gebruikte geuren
buiten de cabine opgehan-
gen, en hier is door de SM
op gewezen.
Sessie:
Werd er goed gebruik gemaakt van een
zweetdoek?
De zweetdoek werd niet
gebruikt
De zweetdoek werd
nauwelijks gebruikt. De
frequentie van het
gebruik van de zweet-
doek was niet hoog
genoeg.
De zweetdoek werd
frequent gebruikt,
echter werden er soms
delen van het lichaam
vergeten.
De zweetdoek werd
frequent gebruikt, alle
bezwete delen zijn vol-
doende droog gehouden
door de gehele opgieting
heen.
3 punten +
Men nam in het moment
van droog deppen ook de
gelegenheid even rond
te kijken, en eventueel
te informeren (kan ook
non-verbaal in een medi-
tatieve opgieting), naar het
welzijn van de gasten.
Veiligheid en zaken die op orde moeten zijn De SM ontvangt minpunten per omschreven misstand
Veiligheid/hygiëne:
Aan alle veiligheidsvoorwaarden is voldaan.
De SM moest aangesproken worden door een jury lid, iemand van de organisatie, of iemand van de sauna om één van de volgende
redenen:
• Elektrische verbindingen zonder randaarde.
• Glas, of dingen die kunnen breken in scherven, gebruikt in of buiten de cabine.
• Vuur (kaars of wierook).
• Mengen geuren in de cabine.
• Er zijn dingen gemonteerd zonder toestemming.
• De in-/uitgang was niet vrij van obstakels.
• Er werd op een andere manier niet aan de te verwachtten veiligheid voldaan, en dit kon worden onderbouwt door het jurylid.
• Het bovenlichaam van de saunameester was onvoldoende bedekt.
Sessie: De sessie starte uiterlijk 10 minuten
nadat de Sauna Meester het woord nam.
Bij oorzaak buiten de invloed van de SM worden er
geen minus punten toegekend. Dat geld ook ook bij
te grote drukte van gasten bij het vinden van een
plaats
De sessie startte later dan 12,5 minuten na het starten van het praatje.van de saunameester.
(De saunameester houdt rekening met de 5 minuten die het duurt om de gasten een plek in de cabine te laten innemen)
Sessie: De sessie duurde tussen de 13 en
16 minuten.
Bij oorzaak buiten de invloed van de SM worden er
geen minus punten toegekend
De sessie duurde korter dan 13 minuten. De sessie duurde langer dan 16 minuten.
Voorbereiding: De SM was op tijd klaar met
de voorbereidingen.
Bij oorzaak buiten de invloed van de SM worden er
geen minus punten toegekend
De Saunameester was niet tijdig klaar om te starten.
Sessie Minus Punten:
De jury kan gezamenlijk kiezen om de vol-
gende minus punten toe te kennen indien dit
van toepassing is.
Wappers: Indien er meerdere mensen zichtbaar
geraakt worden, en er duidelijk ongemak bij gasten
optreedt.
Warmte: Meerdere
gasten hebben hebben
de opgieting als verbran-
dend heet ervaren.
Geuren: De geuren waren zodanig gedoseerd dat ze
proefbaar waren, of op de longen sloegen. Of Meer-
dere gasten hadden zichtbaar/aantoonbaar ongemak
van dosering van de geuren.
© SMV rapport 2 02-2018
Nederlandse Saunameester Vereniging
Deelnemer(s)
Locatie
Datum
Aanvangstijd
Jurycoach
Controlerend jurylid
Opmerkingen:
Pluspunten Minpunten Totaal
Voorbereiding
Veiligheid
Sessie
Overige
Maximaal 16 punten Eindscore:
Juryrapport Rand Voorwaarden
Dit rapport wordt door de jurycoach ingevuld. Die beschikt over een horloge, of klokje
en zit op de onderste bank, met zicht op de kachel, en de saunameester.
De jurycoach komt 20 minuten voor de start van de sessie langs bij de saunameester,
en stelt de nodige vragen om dit rapport in te vullen.
Het rapport wordt door een jurylid gecontroleerd
(het kan zijn dat de jurycoach iets niet gezien heeft).